Verdächtig: E125, E141, E150, E153, E171, E172, E173, E240, E241, E477 alles E nummern…hier konnte man noch nichts beweisen…würde ich aber meiden… Gefährlich: E102, E110, E120, E124 Störung der Gesundheit: Darmstörungen: E220, E221, E222, E223, E224 Verdauungsstörungen: E338, E339, E340,…